Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie jest formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci jej głównego żywiciela. To również jedna z podstawowych form zabezpieczania zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań. Jest ona powszechnie akceptowana przez instytucje finansowe. Świadczenie, którego wysokość ubezpieczający wybiera przy zawarciu umowy, jest wypłacane uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego, lub w przypadku zawarcia umów dodatkowych, w wyniku poważnego zachorowania bądź trwałego inwalidztwa ubezpieczonego.

 

Polisa na życie na Śląsku

Polisa ubezpieczeniowa może także pełnić funkcję ochronną i oszczędnościową. Istnieje możliwość wykupu polis mieszanych (np. ubezpieczenie kapitałowe, posagowe czy ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym). Oferujemy możliwość wykupu ubezpieczenia na życie dla wszystkich członków rodziny. Wspólna polisa ubezpieczeniowa daje realne poczucie bezpieczeństwa. Jej głównym celem jest ochrona Ciebie oraz Twojej rodziny na wypadek nieszczęśliwego wypadku czy poważnego zachorowania.

 

Produkt ten jest także zalecany osobom, od których dochodów zależą inne osoby (dzieci, małżonek, rodzice). W takiej sytuacji odpowiednia polisa ubezpieczeniowa uchroni Twoich bliskich od kłopotów finansowych, które mogą pojawić się w przypadku wystąpienia choroby lub śmierci. Zakup ubezpieczenia na życie potwierdza Twoją troskę o rodzinę i jest przejawem odpowiedzialności za jej przyszłość. Odpowiednio dobrany pakiet ubezpieczeniowy zapewni pokrycie ewentualnych kosztów związanych leczeniem czy rehabilitacją. Umożliwi zabezpieczenie finansowe rodziny na wypadek inwalidztwa, utraty zdolności do pracy czy też długotrwałej choroby członka Twojej rodziny.

 

Zalety ubezpieczenia na życie

Wśród zalet ubezpieczenia na życie warto wskazać, że polisa nie podlega egzekucjom (z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych). Ponadto jest ona wolna od podatku od darowizn i nie stanowi masy spadkowej, co oznacza, że Twoja rodzina uzyska środki z polisy bez względu na wynik postępowania spadkowego.

 

Klienci mogą skorzystać z ubezpieczenia terminowego lub bezterminowego. W pierwszym przypadku Klienci mogą liczyć na wysoką sumę ubezpieczenia przy relatywnie niskiej składce. Z kolei ubezpieczenie bezterminowe nie wprowadza żadnych ograniczeń wiekowych w stosunku do osób, które chciałyby zawrzeć umowę ubezpieczeniową. W przypadku chęci rezygnacji z ubezpieczenia terminowego, ubezpieczony może odzyskać sporą część wpłaconych składek (wartość wykupu).

 

 

Copyrights © 2021 Kredi24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

realizacja: icube.pl