Ubezpiecz swój majątek!

Ubezpieczenia majątkowe mają charakter dobrowolny i każdy Klient może samodzielnie zdecydować zakres ochrony ubezpieczeniowej. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy ubezpieczonym, a zakładem ubezpieczeń, zakład ten zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenia majątkowe - Śląsk

Ubezpieczeniem majątkowym mogą zostać objęte:

  • mieszkanie lub dom mieszkalny bądź tylko samo wyposażenie, jeśli zajmowane mieszkanie lub dom nie stanowią własności ubezpieczającego,
  • budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze,
  • ruchomości domowe (również w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych),
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • home assistance.

Oferujemy bardzo korzystne warunki ubezpieczeń majątkowych. Przygotujemy dla Ciebie optymalną umowę ubezpieczeniową, która będzie zawierała wysoką sumę ubezpieczenia, a także korzystną wysokość składek oraz dogodne warunki ich opłacania. Przy zawarciu każdej umowy precyzyjnie informujemy Klienta o warunkach ubezpieczenia i zapewniamy pełną przejrzystość.

 

Ubezpieczenie majątkowe jest dedykowane przede wszystkim dla osób, które chciałyby zabezpieczyć swój majątek. Jeżeli chcesz mieć pewność, że jedno zdarzenie losowe (pożar, powódź, kradzież) nie zniszczy dorobku całego Twojego życia, powinieneś rozważyć zakup ubezpieczenia majątkowego. W zależności od Twoich indywidualnych preferencji możesz zabezpieczyć posiadane przez siebie dobra takie jak dom, mieszkanie, wyposażenie, sprzęt elektroniczny czy jakiekolwiek inne przedmioty. Zabezpiecz dorobek swojego życia, korzystając z możliwości jakie daje ubezpieczenie majątkowe.

 

 

Copyrights © 2021 Kredi24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

realizacja: icube.pl