Oferta leasingu dla przedsiębiorców

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Korzyści płynące z leasingu to przede wszystkim niewielkie zaangażowanie własnego kapitału oraz optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa), jak również możliwość rozliczenia podatku VAT.

 

Leasing - Śląsk

Leasing to bardzo bezpieczny sposób finansowania inwestycji. Leasing ma bardzo czytelne zasady finansowania. W ramach leasingu firma może korzystać z określonych rzeczy (maszyny, urządzenia, samochody) bez konieczności zaangażowania w pełni własnego kapitału.

 

Decyzja leasingowa wydawana jest stosunkowo szybko, co sprawia, że firma w krótkim okresie czasu może skorzystać z dodatkowego wsparcia. Bez konieczności zaangażowania własnych środków firma może dysponować inwestycyjnymi środkami trwałymi. To poprawia płynność przepływów pieniężnych w firmie.

 

Raty leasingowe można wygodnie dopasować do sezonowości działalności leasingobiorcy. Umowa podpisywana jest na ściśle określony czas, co ułatwia efektywne zarządzanie środkami trwałymi.

 

Leasing nie wymaga posiadania dużego wkładu własnego. Przedsiębiorca decydujący się na leasing samochodu firmowego, często może skorzystać także z dodatkowych produktów takich jak ubezpieczenie, karty paliwowe, czy obsługa flot samochodowych.

 

 

Copyrights © 2021 Kredi24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

realizacja: icube.pl