Faktoring - elastyczny instrument finansowy

To usługa finansowa polegająca na nabywaniu od przedsiębiorców, za określoną cenę, wierzytelności przysługujących mu w stosunku do jego kontrahentów oraz świadczeniu na rzecz przedsiębiorcy wielu innych usług. TO REDUKCJA RYZYKA I POPRAWA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA BEZ WZROSTU ZADŁUŻENIA! TO DOBRE ROZWIĄZANIE NA KAŻDY CZAS!

 

Faktoring - Śląsk

Faktoring jest elastycznym instrumentem finansowym, który zapewnia firmie płynność finansową i znacznie ogranicza ryzyko związane ze sprzedażą i należnościami. Do największych zalet faktoringu należy zaliczyć z pewnością krótki czas, w którym zapewniamy sobie potrzebną gotówkę. Stosunkowo mała liczba formalności sprawia, że w dość szybkim czasie możemy spłacić zaległości w stosunku do naszych dostawców, podwykonawców oraz innych kontrahentów.

 

Zalety faktoringu

Faktoring to instrument z pewnością łatwiej dostępny dla młodych przedsiębiorców niż kredyt. Kolejne atuty faktoringu to zdecydowanie szybszy dostęp do środków finansowych (zdecydowanie mnie formalności niż w przypadku kredytu) oraz możliwość uzyskania szybkiej płynności finansowej firmy. Zastosowanie faktoringu umożliwia zaoferowanie dłuższych terminów płatności kontrahentom, co zwiększy konkurencyjność oferty handlowej Twojej firmy.  

 

Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu faktoringu, warto dokładnie przeanalizować kondycję przedsiębiorstwa. Umowa faktoringowa to doskonała decyzja w przypadku gdy firma posiada dużą liczbę stałych odbiorców i ponosi wysokie koszty obsługi kredytów kupieckich. Jeżeli więc chcesz szybciej uzyskać zwrot środków od swoich dłużników, skorzystaj z faktoringu.

 

 

Copyrights © 2021 Kredi24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

realizacja: icube.pl